Lauge Voigt

Lauge Voigts skulpturer stiller spørgsmål ved den måde vi opfatter hinanden på.
Den måde vi møder andre mennesker på, er ofte baseret på vores egen baggrund og opvækst. Vi ser på dem gennem vores egne værdier og normer, men kan vi det? Lauge Voigt arbejder med at stille spørgsmål ved det vi ser, og det automatiske i, at vi med det samme projicerer vores egen tankegang og værdisæt over på det pågældende menneske. På godt og ondt. Tyv tror hver mand stjæler.

Materialerne er gips, bronze eller moderne plastiktyper, og de er med til at skabe fortællingen. “Skulpturen har den styrke at den er interessant hele vejen rundt, og man kan virkelig gå på opdagelse i værket”, siger Lauge Voigt og fortsætter:
“Men det er jo også en pligt man har, når man arbejder i tre dimensioner.” Han ønsker at man bliver draget rundt om og ind i skulpturen, og på den måde også ind i fortællingen.

Lauge Voigt har sin baggrund i filmens verden. Han har i 15 år skabt makeup effekter til både danske og udenlandske produktioner. De seneste år har han også undervist både i makeup og modellering samt støbeteknikker på skoler i Danmark og England. Sideløbende har han arbejdet med sine egne værker.

KONTAKT:
Tlf. 2570 3663
Mail: kontakt@laugevoigt.dk
Hjemmeside: www.laugevoigt.dk
Facebook: Lauge Voigt Art