Ole Schjører-Hansen

Om mine arbejder:
Skulpturene er børn af forrige århundredes store nyskabende kunstneriske bevægelser, nemlig Supramatismen og Konstruktivismen.
Abstrakte skulpturer. Ingen genkendelighed med den ydre verden. Kun flader. Linjer og rum i indre harmoni og balance, som skaber en kunstnerisk oplevelse i det enkelte menneskes associations-verden. /OSH.

KONTAKT:
Telefon: 2577 5574
Mail: osh@webspeed.dk
Web: www.olesh.dk

Presseomtale af Konkret Kunst HER. – Form og Rum HER.

Værkerne er uden titler, kun størrelserne er angivet. Før mus eller finger hen over billederne og se. – Mere på Ole Schjører-Hansens egen hjemmeside.