Bente Polano

Bente Polano.

Mennesket er et centralt motiv i Bente Polanos billeder. Mennesket og landskabet. For i mange af billederne optræder mennesker i landskaber.

Stemningsmæssigt er mange af hendes billeder forlenet med en melankolsk tone, sådan som det ofte er tilfældet med erindringer. Der er det særegne ved skikkelserne i skoven og ved havet, at de er malet, så de er transparente. Man kan kigge igennem kroppene og få øje på for eksempel vandet og himlen – og horisonten hvor vandet og himlen mødes. Måske er det, som om skikkelserne, der nok synes at tilhøre vor tid, er drømmesyn eller erindringsbilleder fra forskellige situationer og øjeblikke; bragt sammen i de bløde og diffuse landskaber Bente Polano opbygger gennem sine mange nænsomme farvelag.

Hamlet-skulpturen i Helsingør. 2019.

Det er slående, hvor ubesværet Bente Polano bevæger sig mellem medier og materialer. Hun har skabt en række – i ordets mest positive betydning – indtagende akvareller af navnlig kystlandskaber, og hun har arbejdet med udsmykning og skulptur.

Også i skulpturen er mennesket det helt centrale motiv. På lidt samme måde, som man kan kigge gennem skikkelserne i malerierne forestillende mennesker ved havet og mennesker i skoven, kan man se gennem Bente Polanos skulpturer. Hun har bortskåret, hvad hun finder uvæsentligt. Man kan stadig se motivet – mennesket, menneskekroppen – men man kan også se igennem det. Derved inddrages omgivelserne, og derved får kunstneren mulighed for at arbejde med lys- og skyggevirkninger.

Den hjemvendte Den hjemvendte. Skulptur veds Kingos Kirke, København, 2012.
Den hjemvendte. Skulptur ved Kingos Kirke, København, 2012.

Blandt de senere værker er en skulptur til pladsen ved Kingos Kirke på Nørrebro i København. Skulpturen har titlen “Den hjemvendte”, og på et formelt plan kan den siges at rumme en reference til kirkens markante alterbillede malet af Erik Henningsen og opsat i forbindelse med ibrugtagningen i 1910.
Den umiddelbare – fysiske – baggrund for Bente Polanos skulptur er kirkebygningens rødstensmur. Kunstneren har valgt at udstyre sin skikkelse med en byrde af en slags. En person, der bærer noget, eksempelvis et lam eller en kalv, er ikke et ukendt motiv i religiøs kunst, men det er måske værd at fæstne sig ved, at byrden i Bente Polanos skulptur kan betyde flere ting. Måske er det ikke en byrde? Måske er det en gave? Måske et løfte?
Tvetydigheden og tilbuddet til betragteren om selv at finde sine egne fortællinger i Bente Polanos billeder og skulpturer er i hvert fald en gennemgående bestræbelse. Hendes billeder skaber billeder hos os andre.

Uddrag af Torben Weirups tekst ’Sjælebilleder’. Læs hele teksten på www.polano.dk.

Se bogen ‘Sjælebilleder’ HER.

Bente Polano er født i 1953 og uddannet på Skolen for Brugskunst. Hun debuterede i 1974 i Rådskælderen på Charlottenborg og har siden udstillet separat og i en række gruppesammenhænge. Portrætter af et svundet liv er blandt andet blevet vist på en vandreudstilling til en række af landets biblioteker. Hun har udført adskillige skulpturer til det offentlige rum.

KONTAKT:
Telefon: 0045 51275439
Mail: bente@polano.dk
Web: www.polano.dk