B.C. Meibom

Søjle Hollufgard.02

…det sorte, det hvide, skyggen…

Som grafiker er jeg meget optaget af at kunne overføre de smukkeste egenskaber fra grafikken til skulpturerne. De grafiske streger og farverne sort og hvid.
I de brændte brudte søjler, der foruroligende står som en rygrad, danner snittene i det sodsorte fine grafiske linier. Den dybsorte står i kontrast til kalken, og i mellem dem vandre den grå skygge.

Der sker noget ganske særligt når træ og ild mødes. Brændingsskulpturer frembringer stærke organiske associationer mellem ilden, jorden, forgængeligheden – kampen mod destruktion, insisterende overlevelse, viljen til at bringe fortiden med ind i fremtiden, og det ultimative, uundgåelige forfald som er livet selv.

bcmeibomKONTAKT:
Billedkunstner B.C. Meibom
Højemarksvej 14,
5200  Odense V
Telefon: 2089 4430
Mail: bcameibom@gmail.com
Web: www.bcmeibom.dk