B.C. Meibom

Som grafiker er jeg meget optaget af at kunne overføre de smukkeste egenskaber fra grafikken til skulpturerne. De grafiske streger og farverne sort og hvid.
I de brændte brudte søjler, der foruroligende står som en rygrad, danner snittene i det sodsorte fine grafiske linier. Den dybsorte står i kontrast til kalken, og i mellem dem vandre den grå skygge.

Der sker noget ganske særligt når træ og ild mødes. Brændingsskulpturer frembringer stærke organiske associationer mellem ilden, jorden, forgængeligheden – kampen mod destruktion, insisterende overlevelse, viljen til at bringe fortiden med ind i fremtiden, og det ultimative, uundgåelige forfald som er livet selv.

KONTAKT:
Højemarksvej 14,
5200  Odense V
Telefon: 2089 4430
Mail: bcameibom@gmail.com