Hans Lembrecht Madsen

Hans Lembrecht Madsen har i forbindelse med flere studie- og arbejdsophold i Italien fået en gennemgribende indsigt i den italienske opfattelse af billedhuggerkunsten, altså arbejdet med stenen og dens fastsættelse af formen. Den konfronteres med vores tradition for tanke og skabelse. Den spænding, der opstår mellem de to tankeverdener, redegøres der for i både form og indhold.
Skulpturerne sættes op mod yderpunkter, lethed mod tyngde, spinkelhed mod fylde, abstraktion mod væren til. Men altid stræber de mod harmonisering af modsætninger.

Hans omfattende værkliste omfatter blandt andet kunst til flere trafikale rundkørsler ved Aabenraa, Rødekro og Novo Nordisk, Kalundborg.

Arbejdsområder: Udsmykningopgaver, Kunstneriske konsulentopgaver, Foredragsvirksomhed, Kunstprojekter i samarbejde med virksomheden, Kunstforenings-udstillinger.

KONTAKT:
Mobil: 21467172
Mail: lembrecht.m@mail.dk
Web: www.hanslembrechtmadsen.dk/