Steffen Lund

Mine foretrukne materialer er granit, bronze og ler.
Udgangspunktet for mit formsprog er ofte mennesket, hvorfra jeg abstraherer i et ekspressivt udtryk. Desuden arbejder jeg med nonfigurative former.

KONTAKT:
Telefon: 4753 2099 – 4089 2099
Mail: billedhugger@steffenlund.dk
Web: www.steffenlund.dk