Asger Kristensen

Karret skal danne grundlag for mine forsøg på at skabe en symbiose mellem karret og det organiske objekt, der på en måde har en forskellighed, men som alligevel danner et møde mellem det konkrete og organiske, som komplimenterer hinanden. Jeg vil undersøge hvordan formelementerne påvirker hinanden, og hvad der sker i sammenstillinger af værker med forskellighed i tekstur, struktur, form og farve. Hvilken betydning har størrelsesforhold og placering i forhold til hinanden – kan elementerne tale sammen – er nogle at de spørgsmål jeg søger svar på. Med sammenstillingen ønsker jeg at danne et hele af flere elementer, som skal forholde sig til tid og rum.

Til projektet har jeg modtaget Arbejdslegat fra Statens Kunstfond 2017 og et ophold på Statens Værksteder for Kunst i 2018. Her i 2020 arbejder jeg fortsat med de nævnte problemstillinger.

KONTAKT:
Havlit Stentøj
Mail ceramic@havlitstentoj.dk
Tlf.: 45 26819502
Web: www.havlitstentoj.dk

“Objekt rød” er et lerskitseforslag til objekt i rundkørsel i Dronninglund Kommune 2018.
“Kar i stentøj” er fra ophold på Statens Værksteder for Kunst 2018.

  • Se Asger Kristensens video fra arbejdet på Gl. Dok HER.