Søren Koefoed

Som billedhugger arbejder jeg figurativt med mine skulpturer. Æstetikken er de klassiske proportioner, som jeg bruger til at undersøge og bearbejde nutidige spørgsmål om forholdet mellem mennesker, natur og teknologi.
Mine temaer udvikler sig og påvirker hinanden i processen. Aktuelt arbejder jeg med tre temaer, hvor det første har ført til det sidste.

KONTAKT:
sk@soerenkoefoed.dk
Web: www.soerenkoefoed.dk
Mobil: 26 81 39 50

Ouroboros er et gammelt symbol på livets cyklus – dets forfald og opståen – min slutning er min begyndelse – cirkelbevægelsen/spiralen – energien – kreativiteten.

CosmicPlayer er et andet billede på skaberenergien i universet – som en cyborg bestående af organisk og teknologisk form og energi.

Robot er mit seneste tema. Her bruger jeg geometriske former til at skabe en stiliseret robot figur, som jeg sætter i forskellige stillinger. Ideen er at udtrykke et menneskelignende indre liv med de stive former. Jeg syntes jo det er fascinerende at se, hvor livagtig en figur kan blive, når dens elementer sammensættes på den rigtige måde. Det er en meditation over, hvordan teknologisk liv kan udvikle sig efterhånden, som det bliver mere og mere avanceret.