Henning Tais Hedin

Henning Tais Hedin profilGenstandens inderste væsen har altid fascineret mig. I mine skulpturer søger jeg ofte at forenkle tingene ned til en slags urform – noget minimalistisk og kompakt – med et indre liv præget af styrke og harmoni. Min udtryksform går fra det abstrakte til det nonfigurative. Inspirationen henter jeg fra naturen, mytologien og den “primitive” kunst.
For at åbne beskuerens sind bruger jeg som oftest en æstetisk indfaldsvinkel til mine værker.

KONTAKT:
Telefon: 6019 7307
Mail: info@henningtaishedin.dk
Web: www.henningtaishedin.dk