Henning Elving

”Kainssønner-DNA”. Skulptur Ølgod 2019 HOMO MIGRANS. – Som menneskenes forfædre vandrer Kains tre sønner ud i verden. Jabal, Jubal og Tubalkain bærer hver de evner og kundskaber, som er nødvendige for menneskets
 overlevelse uden for Paradis: Nomaden/agerdyrkeren, smeden/håndværkeren og 
musikeren/kunstneren.

Henning Elving har altid i sin billedkunst foretrukket emner med musikalske berøringsflader. I sine bronzeskulpturer har han arbejdet med tre grundtemaer – torsoen, figurkompositionen og homogrammet.

Henning Elving ved “Se nu stiger Solen”.

Fra begyndelsen af l980erne har han taget udgangspunkt i mytologiske emner, hvor han med den klassiske torso har skabt rige kropslige udtryk gennem figurernes bevægelser og draperiernes fald. I hans figurkompositioner danner figurerne et slynget sensuelt forløb om midtaksen, hvor lys og skygge veksler over den meget ujævne, nærmest ætsede overflade. Elving har skabt begrebet homogrammer, der frit oversat betyder menneskebrev. Det er en fortællemåde, hvor kunstneren benytter menneskefigurer i stedet for ord til at fortælle en historie. Homogrammerne er afledt af oldtidens skrifttegn i påskeøens rongo-rongo, i helleristninger og hieroglyffer, samtidig med at de formidler tegneseriens livlige kropssprog.

  • Se videoen “Shaping Creativity” nederst på siden.

Kontakt:
Mail: he@henningelving.dk
Web: www.henningelving.dk

Shaping Creativity from Olav Smidt on Vimeo.