Paul Cederdorff

Paul M. Cederdorff (f. 1938) er kunstner og lektor i billedkunst på Holstebro Gymnasium. De to erhverv går i sjælden grad op i en højere enhed hos ham.
Begge sider af Paul Cederdorffs virke med hensyn til billedkunst kommer til udtryk ved en begejstret optagethed af selve processen i den kunstneriske virksomhed, og i ønsket om at skabe samvær omkring oplevelsen af kunst. Selve det at deltage i kunstneriske- og udstillingssammenhængende processer sammen med andre, har altid været af afgørende betydning for denne mangesidede billedkunstner.
Paul Cederdorff er medlem af og den drivende kraft bag kunstnergruppen Jyderne. De er fem halvunge drenge, der nyder at deltage i fælles udstillinger og udføre projekter, som f.eks. “Babelstårnet”.
Kunstnerisk er Paul Cederdorff gruppens undtagelse. De øvrige fire tager udgangspunkt i naturoplevelser, omend det også kan være menneskets indre natur, der får billedligt udtryk. For Paul Cederdorff er det ikke naturen, men mennesket selv, der er indgangsvinklen til hans kunst.

Paul M. Cederdorff

Paul M. Cederdorff.

Selv om han arbejder i mange forskellige genrer – maling, skulptur, tegning, grafik og blandformer – er det gennemgående træk en søgen efter tabt uskyld, både på det almen menneskelige plan og set i historisk perspektiv. Paul Cederdorff forsøger at tilvejebringe sammenhænge i en fragmenteret og ureflekteret zapper-tid. Derfor søger han også tilbage mod tidligere tiders stilistiske udtryk. Det opleves tydeligt i kunstnerens seneste skulptur- og billedhuggerarbejder.
Her har han taget afsæt i oldnordiske helleristninger eller i de berømte danske mosefund. Uden dog at kopiere har Cederdorff udført en række efterarbejder, eller parallelarbejder efter oprindelige værker eller genstande. De oprindelige former aflures deres hemmeligheder og får tillagt nye betydninger. Dette indtryk forstærkes af materialevalget, bronze, granit, ler eller cement.
For Cederdorff bliver historiens visuelle udtryk således en kær læremester. Men heller ikke mere. Resultatet, værkerne, er selvstændige udtryk, der ikke virker “historiserende”, men særdeles nutidig.

En rejse til Mexico i efteråret 1995 satte sig uudslettelige spor hos Paul Cederdorff i hans kunst.

Jesper Knudsen, Holstebro Kunstmuseum

KONTAKT:
Mobil: (45) 20760369
Mail: paul@cederdorff.dk
Web: http://cederdorff.dk/