Niels Bjerre

Niels Bjerre.

Niels Bjerre.

Om fænomenet sten:
Nogle gange tager jeg mig selv i at tænke på om det er for skulpturens skyld, som billedmager i et forholdsvis vilkårligt materiale, at jeg bruger så megen tid på at forarbejde, eller om arbejdsindsatsen skyldes ærbødigheden for netop stenen.
En irriterende tanke, fordi den hensætter mig i en tvivl om, hvorvidt jeg skal tro på, om stenen har mere sjæl end den, jeg selv lægger i den. Men symbiose med stenen eller ej, kan og vil jeg billedliggøre stenen konceptuelt. Eller jeg må nøjes med at afbillede mig selv som katalysator ved hjælp af den, mere eller mindre abstrakt symbolistisk.

Hidtidige grundlæggende orienteringspunkter for mine granitskulpturer som på hver sin måde, isoleret set, dækker mig og mine interesseområder:
1. Fortællingssten – den intuitive fabulerende fortælling.
2. (Semi-)funktionelle objekter – stræben efter mobilitet (bevægelse), eller
3. Arkitektoniske skulpturer – konstruktionen i hvilken jeg ønsker at møde det historiske i en teknisk iscenesættelse, med det formål at skabe et nyt rum.

KONTAKT:
Telefon: 2063 7943
Mail: niels_bjerre@jubii.dk
Web: www.niels-bjerre.com/