”Homo Migrans” – Skulptur Ølgod går nye veje

”Det jag kom ifrån finns inte kvar og jeg var inte där medan det slutade finnas att återvände till” •

Af Henning Elving, formand for Dansk Billedhuggersamfund.

Henning Elving byder velkommen til åbningen af ”Menneskets evige vandring”

Ølgod startede i 2002 med sit første projekt med skulpturudstilling i byen. Siden dengang har ideen med skulpturudstilling i byen grebet om sig og skulpturudstillinger har set dagens lys i efterhånden mange andre byer.
Året 2019 bliver det år, hvor Skulptur Ølgod går nye veje.
Denne gang gennemføres udstillingen med et tema og udvælgelse blandt billedhuggere og værker, der tager udgangspunkt i Temaet ”Menneskets evige vandring”.

I hele menneskehedens historie har mennesket bevæget sig og spredt sig ud over jordkloden i en evig vandring mod nye muligheder, nye horisonter og nyt land.
Moderne DNA analyser påviser med videnskabelig tydelighed, at alle mennesker har dele af fælles DNA fra mange forskellige racer og mange og vidt udbredte geografiske områder og kulturer.
Vandring synes at være et menneskeligt grundvilkår – en del af menneskets ”DNA”.
Biblens skabelsesberetning synes være påvist i et videnskabeligt perspektiv.

De sidste mange århundrede har menneskers vandring været betinget af flugt. I det 20. og 21. århundrede har migration som følge af krige, sult og misvækst været et stort og stigende problem. Det fremhæves som et verdensomspændende problem i en FN resolutionen fra 2013. ••
Den stigende migration indebærer økonomiske, politiske, kulturelle udfordringer.

Henning Elvings “Kainsønner – DNA”.

I det 21. århundredes Danmark har disse udfordringer været på den politiske dagsorden. Kan det også bringes på den ”kunstneriske dagsorden”?

Skulptur Ølgod har valgt dette tema for at undersøge om kunst kan interagere og medvirke at vi erkender vores verdensomfattende slægtskab. Kan en sådan erkendelse medvirke til en forståelse af udfordringen og være med til at finde svar og mulige løsninger.
Udsendte invitationer til medlemmerne i Dansk Billedhuggersamfund og til billedhuggere i flere europæiske lande har resulteret i mange forslag. Blandt de mange indsendte forslag er udvalgt i alt 72 værker fra kunstnere i de baltiske lande, Skandinavien, Tyskland, Holland, Belgien og Italien.

I 2019 udstillingen ses temaet behandlet i mange og mangeartede konkrete udtryk, der hver især tolker og behandler vandring som et evigt menneskeligt grundvilkår.
Det kan bibringe os en anderledes og måske ny forståelse for nutidens migration og de mange konflikter og problemer der følger med.

I udstillingsperioden gennemføres en række aktiviteter for børn, seniorer og publikum i almindelighed.
Der er planlagt en række ”art-Walk and Talk” med enkelte af de deltagende kunstnere og rundvisninger hver 14. dag af lokale kunstguider. 
Skulptur Ølgod får også besøg af en inviteret fransk kunstner, der vil give til sit bud på migration med bemaling af en stor granitsten.

Med denne udstilling udfordrer Skulptur Ølgod sig selv og Dansk Billedhuggersamfund mod stadig fornyelse i de kommende års Kultur projekter.

• Metha Skog, ”Från vilken Höjd FallerMörket”, (Elips Förlag 2015)

•• “The present report, prepared in response to that request, provides a summary of the High-level Dialogue on International Migration and Development, held in New York on 3 and 4 October 2013, including its preparatory events and deliberations; and outlines the main initiatives of the Global Migration Group to implement the eight-point agenda for action, as proposed by the Secretary-General in his report prepared for that High-level Dialogue.” “Globalization and interdependence International migration and development – Report of the Secretary-General – Summary – FN Resolution fra 2012, det 69. møde i UN (United Nations A/69/207 – General Assembly)

Forord i udstillingens katalog.