Optagelseskrav

OPTAGELSESKRAV FOR DANSK BILLEDHUGGERSAMFUND

Som medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund optages billedkunstnere, der kan dokumentere et professionelt virke og et kunstnerisk højt niveau, med fokus på det tredimensionelle udtryk.
Ansøgeren vurderes af bestyrelsen, der med sine 5 medlemmer udgør optagelsesudvalget. Afgørelse om optagelse sker på bestyrelsesmøde. Optagelse forudsætter at mindst 4 medlemmer stemmer for.
Optagelsesudvalget vurderer ansøgerens samlede kunstneriske virksomhed, og der foretages en kvalitets- og aktivitetsvurdering.

Ansøgeren skal opfylde mindst tre af nedenstående krav for at kunne opnå medlemskab af Dansk Billedhuggersamfund:
1. Afsluttet uddannelse fra kunstakademi eller anden anerkendt kunstfaglig højere læreanstalt i ind – eller udland.
2. Medlemskab af Kunstnersamfundet.
3. Medlemskab af BKF eller tilsvarende udenlandsk organisation.
4. Antagelse af værk på statsanerkendt censureret udstilling i Danmark eller anerkendt udstilling i udlandet med kunstfaglig vurdering.
5. Indbudt deltagelse på anerkendt udstilling eller symposium i ind – eller udland, arrangeret af kunstfaglige organisationer eller offentlige kunstfaglige institutioner.
6. Separatudstilling på anerkendt galleri eller udstillingssted i ind – eller udland.
7. Udsmykningsopgaver til offentlige institutioner i statsligt, regionalt eller kommunalt regi i ind – eller udland.
8. Tildelt stipendier, legater mm. fra offentlige myndigheder eller anerkendte fonde.
9. Salg til Statens Kunstfond, kunstmuseer, fonde eller andre instanser med kunstfaglig udvælgelsesprocedure.
10. Anden kunstnerisk aktivitet, der ikke falder ind under de øvrige punkter. Eksperimenter, kunstneriske initiativer eller et særligt og bemærkelsesværdigt samlet kunstnerisk virke.

Ansøgningen skal indeholde:
1. CV der beskriver og dokumenterer ansøgerens kunstneriske udvikling og aktivitet i overensstemmelse med ovennævnte krav.
2. Farvefotos af 10 repræsentative værker, der er udført indenfor de seneste 5 år. Værkerne skal beskrives med tilblivelses år, mål, materiale og evt. placering. Henvisning til eventuel hjemmeside.

Ansøgningen fremsendes pr. mail til formanden for Dansk Billedhuggersamfund.
Se: www.skulptur.dk
Ansøgere tilsendes modtagelseskvittering. Ansøgningerne behandles mindst 2 gange årligt på førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningens modtagelse.