Hjemmesiden

Verden forandrer sig, hjemmesider ligeså. Forbåbentlig bliver den nye hjemmeside forum for oplysning og præsentation af kreativitet. God fornøjelse!

Forsidens store billede vil blive udskiftet med jævne mellemrum. DBS medlemmer er meget velkommen til at foreslå illustration. I øjeblikket vises Erling Tingkærs “Personager” på Hollufgård.

Menuen “Udstillinger” fungerer på en ny måde. I det gråtonede felt under det store oversigtsbillede vælges den ønskede udstilling, og vupti dukker alle tilhørende artikler op neden under.

Siden 2013 har DBSs hjemmeside været betjent af det amerikanske selskab WordPress og dets open source blogsystem. Systemet er det mest udbredte i verden og er berømt for sin driftsikkerhed. Så da selskabet sendte vores gamle temapalet på pension, var det naturligt at fortsætte hos WP.