Fremtidsplaner

Flere interessante udstillinger er på bedding i Dansk Billedhuggersamfund. Først  skulpturudstillingen på Ledreborg slot ved Lejre, som i år måtte aflyses på grund af Corona-situationen. I samarbejde med Ledreborgs ledelse blev det besluttet at udsætte udstillingen til 2021. Der vil blive udsendt en ny invitation til kunstnerne.
Og så fejrer Skulptur Ølgod og Dansk Billedhuggersamfund i fællesskab, at Ølgod-udstillingen i 2021 er den tiende i rækken siden starten i 2003.
Der arbejdes også på medvirken i projekt “Nationalpark Kongernes Nordsjælland”, som omfatter Tegners Museum i “Rusland” syd for Dronningmølle.
Desuden er udstillinger på Havreholm Slot ved Helsingør og Saltrup lige nord for Gribskov på tale.