Henrik Voldmester

Natten til mandag d. 28. juni døde Henrik, 75 år.
Han havde lige gennemlevet nogle travle succesfulde uger og måneder med mange aktiviteter, der alle involverede hans energi og engagement: en 75 års fødselsdagsfejring, en stor opgave i Ulfborg, en stor soloudstilling i Kunstsalonen i Videbæk samt en efterfølgende soloudstilling i Kulturhuset i forbindelse med Skulptur Ølgod 2021. Begge sidste udstillinger som en 75 års fejring.
Alle begivenheder med stor og glad succes.

I Ølgod var det en fællesmarkering, hvor Skulptur Ølgod og Dansk Billedhuggersamfund sammen fejrede Henriks store og mangeårige indsats med Ølgod-udstillingerne. Af de nu 10 udstillinger siden 2002 var ansvar for planlægning og det kunstneriske indhold i alt seks gange lagt i hænderne på Henrik.
Man kan godt sige, at Skulptur Ølgods status blandt vores medlemmer, blandt kolleger i de øvrige nordiske lande og i det vestjyske kan ses som et resultat af Henriks engagement og store arbejdsindsats.

Henrik har i mange år og i flere perioder været medlem i Dansk Billedhuggesamfunds bestyrelse og været en ankermand i mange af billedhuggersamfundets udstillinger, både i planlægningen og den praktiske gennemførelse.
I de sidste år har han fungeret som en solid og grundig vogter af billedhuggersamfundets kasse, også efter han var udtrådt af bestyrelsen.
En billedhugger der igennem årene havde skabt sit eget formsprog og sit eget univers med en klar vilje – ofte ufravigelig – både kunstnerisk og personligt.

Henrik vil blive savnet ikke blot af kolleger, af venner, af samarbejdspartnere, men også i billedhuggersamfundets fremtidige skulpturprojekter og udstillinger.

Henning Elving.