Arbejdsprojekter i Ølgod 2021

Skulptur Ølgod 2021 har planlagt tre workshops, som realiseres i løbet af udstillingsperioden. Projekterne gennemføres efter idéoplæg og skitser fra de inviterede kunstnere, der er medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund. Samtidig inviteres byens borgere til at deltage, så værkerne har mulighed for at blive et fælles projekt mellem kunstner og borger. Det kan sådan set være begyndelsen på en ny måde at tænke og skabe kunst i en direkte kontakt med publikum og borgere.

Arbejdsprojekterne gennemføres i juli, august og september i forløb af ca. syv dages varighed.

”Songs from a restless soul” af Frank Fenriz

3D animation af Fenriz’ Songs…. Klik billedet og leg selv med animationen.

Første kunstner i rækken er Frank Fenriz. Hans skulptur er opbygget i et modsætningsforhold imellem de firkantede enkle stykker genbrugstræ og kasser og så de mere forfinede organiske hænder, fødder, ansigt og samlinger. Nogen af disse er lavet i fiberbeton, mens andre er 3D printet. I kassernes indre vil der være en ”sammenpresset” 3D figur, modsætningen mellem et indre under voldsomt pres og hovedfigurens hvilende ro. Hovedfiguren har sit blik og fokus rettet imod en genstand holdt i højre hånd, som repræsenter noget essentielt vigtigt.- Skulpturen opbygges med brug af mange forskellige teknikker og vil fremstå både rustikt og forfinet, og hele tiden i kontrast til sig selv.

Frank Fenriz arbejder i uge 29.

“Indsigt og Udsyn” af Peter Hesk og Steffen Harder

Skitse af dobbeltstolen “Indsigt og Udsyn”.

På et højt beliggende sted med udsigt ind mod Ølgod opsættes to skulpturelle stole modsat hinanden. Skulpturen “Indsigt og Udsyn” er en dobbeltstol, hvorfra man betragter Ølgod fra den ene stol – Indsigt – og ser ud i verden fra den anden – Udsyn. Stolenes skelet skæres i flamingo, og i samarbejde med Ølgods Grå Guld, beklædes skulpturen med genbrugstræ.

Workshoppen arbejder 17., 18., 19. og 20. august kl. 10-16.

“Sisyfos efterkommere” af Stinne Teglhus og Jytte Høeg

Oplæg til “Sisyfos efterkommere” af Stinne Teglhus og Jytte Høeg.

En trappe konstrueret i træ, fremstillet og sponsoreret af lokale firmaer. Kampesten lægges ved foden af trappen. Gipsfremstillede sten forstærket med glasfibervæv monteres på trappens trin. De største sten ligger øverst. Trappekonstruktionen hviler på en skråning / jorddynge. En gruppe frivillige seniorer hjælper til med arbejdet efter idéoplæg og under vejledning af Jytte Høeg og Stinne Teglhus.

Sisyfos er udtryk for værdsættelse af den modstand, vi møder i livet – ”Kamp må der til skal livet gro”. Bag al modstand ligger der jo en læring, som mennesker kan blive klogere af.

Workshoppen arbejder uge 33.