Optagelseskrav

OPTAGELSESKRAV FOR DANSK BILLEDHUGGERSAMFUND Som medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund optages billedkunstnere, der kan dokumentere et professionelt virke og et kunstnerisk højt niveau, med fokus på det tredimensionelle udtryk. Ansøgeren vurderes af bestyrelsen, der med sine 5 medlemmer udgør optagelsesudvalget. Afgørelse om optagelse sker på bestyrelsesmøde. Optagelse forudsætter at mindst 4 medlemmer stemmer for. Optagelsesudvalget vurderer ansøgerens samlede kunstneriske virksomhed, og der foretages en kvalitets- og aktivitetsvurdering. Ansøgeren skal opfylde mindst tre af nedenstående krav for at kunne opnå medlemskab af Dansk Billedhuggersamfund: 1. Afsluttet uddannelse fra kunstakademi eller anden anerkendt kunstfaglig højere… Læs mere