Dansk Billedhuggersamfund

Nyhedsbrev november 2019

November måneds nyhedsbrev beretter blandt andet om Ølgod udstillingen HOMO MIGRANS, der sluttede med et stort overskud, Skulpturby Give, Sculpture Eksperiment Silkeborg og de kommende udstillinger i 2020.

  • Se nyhedsbrevet HER.

Hils på ny Hamlet-skulptur

Sådan præsenterer Bente Polanos nye Hamlet-skulptur sig i et parkanlæg på Kronborgvej tæt ved slottet, hvor Shakespeares udødelige drama foregik. Borgmester Benedikte Kiær afslørede værket ved en festlig sammenkomst i Helsingør den 3. september.

  • Se PR-meddelelsen HER.

Nyhedsbrev august 2019

Klik billedet og læs nyhedsbrevet med indbydelser, status på igangværende udstillinger samt ikke mindst: Næste års stort anlagte skulpturbiennale på Ledreborg i Lejre ved Roskilde (billedet).

Fortælling på sten

Vikingerne er kendt for deres fortællinger på store runesten. I en vis forstand gør den franske kunstner Daniel Fillod de gamle nordiske billedhuggere kunsten efter på den fire ton tunge sten, han har illustreret med bemalet inspiration fra sit digt “Aquarius”. Stenen Indgik i skulpturudstillingen i Ølgod “Homo migrans – menneskets evige vandring”. Daniel Fillod er både maler, forfatter, digter og teatermand, samt noget af en eventyrer. I flere end 60 år har han rejst verden rundt og fyldt adskillige note- og skitsebøger med sine iagttagelser. Siden år 2000 kendes han især for sine malede sten, som da også udløste invitationen fra Skulptur Ølgod. Stenprojektet er sponsoreret af en lokal privatperson.
  • Læs Daniel Fillods digt i Henning Elvings oversættelse HER.
  • Se det håndskrevne digt HER.

Mirrow Me og Panic room

Skulptur Ølgod 2019 er mere end en udstilling. Det er også projekter med børn og voksne i kreativt samarbejde,
De to første projekter blev gennemført i juni i samarbejde med den lokale skole og elever fra to 9. klasser. ”Mirrow Me” og ”Panic room” fik to unge nyuddannede billedhuggere på banen, Pia Pan og Rikke Goldbech, som i 10 dage arbejdede sammen med eleverne på Ølgod Skole.

Resultatet af deres arbejde er opstillet ved skolen.

42 skulpturer fejrer Kjellerup

Den 8. juni 2019 er det 150 år siden, at Kjellerup blev Kjellerup. Byjubilæet fejres efter alle kunstens regler, og netop på dagen åbner Kjellerupegnens Kunstsamling og Dansk Billedhuggersamfund udstillingen Skulpturby Kjellerup 2019, hvor 25 kunstnere præsenterer 42 værker.
Formanden for Kjellerupegnens Kunstsamling, Ole Kyed, og Søren Schaarup fra DBS har arrangeret udstillingen.

Klik billedet og se udstillingens katalog:

 

Læs eller hent kataloget HER (pdf).

 

Se udstillingens folder:

  • Besøg Kjellerupegnens Kunstsamling HER.

Optagelseskrav

OPTAGELSESKRAV FOR DANSK BILLEDHUGGERSAMFUND

Som medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund optages billedkunstnere, der kan dokumentere et professionelt virke og et kunstnerisk højt niveau, med fokus på det tredimensionelle udtryk.
Ansøgeren vurderes af bestyrelsen, der med sine 5 medlemmer udgør optagelsesudvalget. Afgørelse om optagelse sker på bestyrelsesmøde. Optagelse forudsætter at mindst 4 medlemmer stemmer for.
Optagelsesudvalget vurderer ansøgerens samlede kunstneriske virksomhed, og der foretages en kvalitets- og aktivitetsvurdering.

Ansøgeren skal opfylde mindst tre af nedenstående krav for at kunne opnå medlemskab af Dansk Billedhuggersamfund:
1. Afsluttet uddannelse fra kunstakademi eller anden anerkendt kunstfaglig højere læreanstalt i ind – eller udland.
2. Medlemskab af Kunstnersamfundet.
3. Medlemskab af BKF eller tilsvarende udenlandsk organisation.
4. Antagelse af værk på statsanerkendt censureret udstilling i Danmark eller anerkendt udstilling i udlandet med kunstfaglig vurdering.
5. Indbudt deltagelse på anerkendt udstilling eller symposium i ind – eller udland, arrangeret af kunstfaglige organisationer eller offentlige kunstfaglige institutioner.
6. Separatudstilling på anerkendt galleri eller udstillingssted i ind – eller udland.
7. Udsmykningsopgaver til offentlige institutioner i statsligt, regionalt eller kommunalt regi i ind – eller udland.
8. Tildelt stipendier, legater mm. fra offentlige myndigheder eller anerkendte fonde.
9. Salg til Statens Kunstfond, kunstmuseer, fonde eller andre instanser med kunstfaglig udvælgelsesprocedure.
10. Anden kunstnerisk aktivitet, der ikke falder ind under de øvrige punkter. Eksperimenter, kunstneriske initiativer eller et særligt og bemærkelsesværdigt samlet kunstnerisk virke.

Ansøgningen skal indeholde:
1. CV der beskriver og dokumenterer ansøgerens kunstneriske udvikling og aktivitet i overensstemmelse med ovennævnte krav.
2. Farvefotos af 10 repræsentative værker, der er udført indenfor de seneste 5 år. Værkerne skal beskrives med tilblivelses år, mål, materiale og evt. placering. Henvisning til eventuel hjemmeside.

Ansøgningen fremsendes pr. mail til formanden for Dansk Billedhuggersamfund.
Se: www.skulptur.dk
Ansøgere tilsendes modtagelseskvittering. Ansøgningerne behandles mindst 2 gange årligt på førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningens modtagelse.