Erik Lemcke

Som skulptør stræber jeg efter at væve såvel det kvindelige som det mandlige ind i skulpturen og skabe en levende organisk form, hvadenten jeg arbejder i træ, granit, marmor, bronze, stentøjsler, eller fiberbeton. Tom Jørgensen fra Kunstavisen beskriver mine skulpturer på følgende måde: “Betragter man en af hans skulpturer, lægger man straks mærke til, at der ingen skarpe kanter er. Hvad enten der er tale om en granit-, træ, bronze- eller marmorskulptur er formerne altid afrundede. Afrundede og afklarede. Følelsen af velvære breder sig i løbet af brøkdele af sekunder til hele… Læs mere

Lisbeth Krag Olsen

Efter sin uddannelse som billedhugger ved Det Fynske Kunstakademi har Lisbeth Krag Olsen især arbejdet i italiensk marmor. Fra besøg i stenbruddet, over skitse til færdigt værk, tager hun sig af hele processen. Hun er optaget af billedhuggerfagets ældste og fornemste metoder og fascineres af organiske former, linjer og bevægelse – for kunsten at vække stenen til live i et nutidigt, poetisk og feminint udtryk. “Jeg henter inspiration i naturen og er optaget af at bearbejde naturens rigdom af mønstre og strukturer. I et enkelt sprog ønsker jeg at vise både skrøbelighed… Læs mere

Joseph Salamon

Han er fra et hjem med klaver, bøger på reolerne og masser af kunst på væggene, samt privatchauffør. Men i lighed med Jens Vejmand er Joseph Salamons liv fuld af sten. Hans samlede arbejde ses ganske vist også i materialer som beton, stål, bronze og træ – store monumentale værker og mindre skulpturer samt grafiske print. Overalt udtrykker han sin kærlighed til livet, sine tidlige erfaringer fra Rumænien, Israel og Italien, virkeligheden og naturen, som er hans vigtigste kilde til inspiration.- Sammenligningen med den nedslidte Jens Vejmand i Jeppe Aakjærs og Carl… Læs mere

Søren Schaarup

Skulpturelle tanker –  Dagligt lagres megabytes af flygtige visuelle og taktile sanseindtryk i min hjernes harddisk. Et morænelandskabs kurver, en bagskærms runding, et stykke barks tekstur, en hoftes vrid, et nedløbsrørs bøjning, en kops hule volumen, et kindbens markering, en melons spændstighed. Alt sanses og registreres som myriader af formfiler. En fantastisk software, ubevidst lagret i mapper, der under arbejdet åbnes helt autonomt og fungerer som den basale leverandør af elementer til mit skulpturelle sprogs syntaks. Min transformering af disse konkret sansede former og strukturer til nye tredimensionelle volumener er kernen og drivkraften… Læs mere

Jørgen Svenstrup

Stenen har oprindeligheden i sig. Den er gjort af det stof, som er vort fundament. Den er skabt af stjernestøv. I stenen ligger kosmiske energier i dvale, – lever sit stille liv. Dette liv, denne energi, er dét, jeg forsøger at frigøre ved at afdække stenens indre områder. I dette genstridige materiale finder jeg et liv, en umiddelbar sanselig sårbarhed, som er i overensstemmelse med alt levendes vilkår. Mine skulpturer skabes i en nænsom afdækning af stenens stærkt sanselige kræfter i stor respekt for stenens natur. Stenen har et strejf af oprindelighed… Læs mere

Lars Waldemar

Uden at se mig selv som naturskildrer er mit univers eller rettere: mit kunstneriske univers fyldt af natur. Jeg prøver at grave et spadestik dybere for at finde de byggesten der bevirker, at vi opfatter det vi ser som et organisk væsen, noget naturligt. Når disse byggesten er fundet, bruger jeg dem til at skabe mit eget univers af livsformer, der kan minde om fossiler, koraller, frø m.m. Oftest arbejder jeg i kalk, støbejern, bronze, cement og andre forholdsvis traditionelle billedhugger-materialer. Med udstillingen “Løvfald”, der blev vist på Esbjerg Museum og Skanderborg… Læs mere