Henrik Kramer Westergaard

“Jabberwoggi” er inspireret af “Alice i eventyrland” og blev skabt til Thy Teaters “Dukketeaterscenariet” – et interaktivt værk, som turnerede i Europa for og med børn og unge.

Spændingsfeltet mellem orden og kaos

Af Tom Jørgensen, Kunstavisen:
Henrik Kramer Westergaard er en ægte repræsentant for det, man kalder en multikunstner. Han maler, laver skulpturer, installationer, land art, kæmpestore keramiske relieffer, og så underviser han.

Skal man sammenligne ham med en anden dansk kunstner, må det blive Asger Jorn på grund af hans åbenlyse glødende entusiasme, begejstring for materialet, mangfoldige interesser og en usentimental, alt- eller-intet-tilgang til stoffet. For Asger Jorn drejede det sig aldrig om at være teknisk perfekt, men om at være levende, dødsforagtende, blodrig, satsende alt.
Ser man f.eks. på det 1 x 12 meter store keramiske relief ”Slaget ved Husby Hole”, ledes tankerne uvilkårligt hen på Jorns mesterværk ”Det store relief” på Aarhus Statsgymnasium. Måske har Henrik Kramer Westergaard ikke kørt med scooter hen over det ubrændte ler, men hans gengivelser af slaget den 8. juni 1441, hvor Kong Kristoffers soldater massakrerede en bondehær, er fuld af en ekspressiv dynamik og kontrolleret vildskab, som den gamle Cobra-kunstner utvivlsomt ville nikke anerkendende til, havde han levet i dag.

Han er som sine værker. Uden begrænsninger, knopskydende i alle retninger, rastløs, begejstret, på én gang rå og poetisk. Og at publikum værdsætter hans kunst fremgår af den kendsgerning, at han har solgt værker overalt i verden.
Hans træskulpturer er både disciplinerede, undersøgende formens geometriske potentialer, og samtidigt ved at bugne over af en indefra kommende energi. De er på én gang gennemtænkte konkret abstrakte skulpturer, samtidigt med at naturens organiske og ukontrollerbare processer konstant synes at underminere selvsamme orden. Vi er simpelthen i spændingsfeltet mellem orden og kaos, og det føles, som om resultatet hele tiden er på vippen. Dette er samtidigt præcist det, der gør dem så spændende.

  • Se Henrik Kramer Westergaards CV HER.

KONTAKT:
Tlf.: (45) 21420199
Mail: hkramerw@gmail.com

Instagram

Sitkas hjerte er et tema, jeg har arbejdet med siden 2001, fortæller Henrik.
Jeg flyttede til Nordthy på et tidspunkt, da naturstyrelsen begyndte at fælde massive mængder sitka-graner. De betragtes nu som en invasiv art, hvor tidligere tiders foregangsmænd plantede klitplantagerne til med netop den art.
Jeg køber bundstykkerne, der er for store til at hugge i flis eller gå på savværk, og lader dem genopstå som en slags kunstnerisk-kulturelle-historiske minder.
Delene til skulpturerne der deltager på Dronninglund, er fra en kæmpe, der har stået på kanten af lien ved Bulbjerg, og som har oplevet, hvordan tyskerne sprængte Bulbjerg Badehotel i luften og byggede forsvarsværkerne mod vest.