Vedtægter

Klik grafen og læs vedtægterne (pdf).

Bankkonto og kasserer

Dansk Billedhuggersamfunds bankkonto: 7670 0004658824 Efter Henrik Voldmesters død henter DBS den nye kasserer udenfor medlemskredsen: Valget er faldet på Lars Kristensen, som DBS kender i forbindelse med samarbejdet om Skulptur Ølgod, hvor Lars er kasserer med professionel baggrund. KONTAKT TIL LARS KRISTENSEN:logik@mail.dk

Optagelseskrav

OPTAGELSESKRAV FOR DANSK BILLEDHUGGERSAMFUND Som medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund optages billedkunstnere, der kan dokumentere et professionelt virke og et kunstnerisk højt niveau, med fokus på det tredimensionelle udtryk. Ansøgeren vurderes af bestyrelsen, der med sine 5 medlemmer udgør optagelsesudvalget. Afgørelse om optagelse sker på bestyrelsesmøde. Optagelse forudsætter at mindst 4 medlemmer stemmer for. Optagelsesudvalget vurderer ansøgerens samlede kunstneriske virksomhed, og der foretages en kvalitets- og aktivitetsvurdering. Ansøgeren skal opfylde mindst tre af nedenstående krav for at kunne opnå medlemskab af Dansk Billedhuggersamfund: 1. Afsluttet uddannelse fra kunstakademi eller anden anerkendt kunstfaglig højere… Læs mere

Beskyttet: Retningslinjer

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

DBS 100+

Dansk Billedhuggersamfund (DBS) blev stiftet 6.maj 1905 og er som sådan en af de ældste foreninger for udøvende billedhuggere i verden. Stifterne var en række af datidens fremtrædende billedhuggere bl.a. Carl Mortensen, Einar Utzon Frank, Johannes Bjerg og Anne Marie Carl-Nielsen. Dansk Billedhuggersamfund optager professionelt arbejdende billedhuggere og arbejder for medlemmernes synliggørelse og deltagelse i kulturlivet i ind- og udland. Her i 2017 har foreningen 80 medlemmer, der udtrykker sig i mange kunstneriske genrer: Naturalistisk, abstrakt, konkret , konceptuelt, eksperimenterende og installationspræget. Hovedparten vælger at udtrykke sig gennem materialer som sten, metal, gips,… Læs mere